خبرها

اخبار

خبرها

 سردیس 5 مشاهیر خوارزمی
همه سیاسی ورزشی اقتصادی اجتماعی فناوری گوناگون مذهبی
  • تندیس خوارزمی و 5 سردیس از مشاهیر دانشگاه رونمایی می‌شود